Văn bản số 42/CTĐT-QLN v/v: Đề nghị đăng tin chuyển dịch hợp đồng thuê nhà ở cũ thuộc SHNN của người dân