Liên hệ

Công ty CP Công trình Đô thị Nam Định

  • ucmc.jsc@gmail.com
  • 02283 849 402
  • Số 89, phố Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định