Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá cho 07 xe ô tô thanh lý

23/03/23 08:03:46 Lượt xem: 32
Thông báo về việc lựa chọn tổ chức đấu giá

Ngày 22 tháng 3 năm 2023, Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định ban hành Thông báo số 25/TB-CTĐT về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá cho 7 ô tô thanh lý:

Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

- Từ 8h 00' ngày 23/3/2023 đến hết 17h00' ngày 28/3/2023 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm nộp hồ sơ: nộp trực tiếp tại phòng TC-HC công ty CP công trình đô thị Nam Định.

- Địa chỉ: Số 89 Quang Trung - TP Nam Định.

- Điện thoại: 0917.951.990 (ông Trần Thanh Tuyền - Phòng TC-HC)

(Nội dung chi tiết đính kèm tại Thông báo 25/TB-CTĐT ngày 22/3/2023).

Tin tức liên quan