Ngày 31/3/2018, Đ/c Nguyễn Ngọc Hùng - Phó Giám đốc Công ty có đôi lời phát biểu trong buổi chia tay Đ/c về nghỉ chế độ do Công ty tổ chức

04/04/18 05:04:46 Lượt xem: 323

Tin tức liên quan