Đại hội chi bộ thoát nước nhiệm kỳ 2015 - 2017

04/01/18 05:01:44 Lượt xem: 76
Đại hội chi bộ thoát nước nhiệm kỳ 2015 - 2017
Trong tháng 9 năm 2017, các đơn vị trong toàn Công ty đã tiến hành Đại hội Chi bộ trực thuộc trong không khí nghiêm túc, đầy đủ nội dung và trên tinh thần xây dựng. Đại diện Đảng bộ Công ty đã tham dự Đại hội của các Chi bộ để  tiếp thu ý kiến của các Đảng viên từ cơ sở và có định hướng chỉ đạo công tác Đảng trong thời gian tới.   Trước Đại hội, cấp ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2015- 2017 đã thực hiện công tác chuẩn bị văn kiện Đại hội, Đề án nhân sự, Tham luận nghiêm túc, có chất lượng; Tổ chức Đại hội trù bị, phân công nhiệm vụ Đảng viên trong Chi bộ và báo cáo Thường trực Đảng ủy Công ty đúng quy định.

Tin tức liên quan