Công đoàn Công ty tổ chức kỷ niệm 108 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3