Giới thiệu về U.C.M.C

04/01/18 04:01:28 Lượt xem: 2378
Công ty TNHH MTV Công trình đô thị Nam Định tiền thân là Công ty quản lý công trình đô thị Thành phố Nam Định được thành lập theo Quyết định số 420/QĐ-UB ngày 12 tháng 5 năm 1986 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh về việc giải thể Phòng quản lý công trình công cộng và hợp nhất: Đội công viên cây xanh, Đội duy tu, trại cây ăn quả thành công ty quản lý công trình đô thị.

1. Tóm tắt về Công ty

 • Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Nam Định tiền thân là Công ty quản lý công trình đô thị Thành phố Nam Định được thành lập theo Quyết định số 420/QĐ-UB ngày 12 tháng 5 năm 1986 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam Ninh về việc giải thể Phòng quản lý công trình công cộng và hợp nhất: Đội công viên cây xanh, Đội duy tu, trại cây ăn quả thành công ty quản lý công trình đô thị.
 • Năm 1992 thực hiện Quy chế thành lập và giải thể doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định 388 – HĐBT ngày 20/11/1991 và Nghị định 156 – HĐBT ngày07/5/1992 của Hội đồng Bộ trưởng sửa đổi, bổ sung Nghị định 388 – HĐBT và Quyết định số 685/QĐUB ngày 30 tháng 12 năm 1992 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Hà về việc thành lập Công ty công trình đô thị Nam Hà.
 • Năm 2002 Công ty công trình đô thị Nam Định được thành lập theo Quyết định số: 3071/QĐ-UBND ngày 12/12/2002 của UBND tỉnh Nam Định về việc thành lập doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích.
 • Đến năm 2007 thực hiện Nghị định số: 95/2006/NĐ-CP ngày 08 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về việc chuyển Công ty Nhà nước thành Công ty TNHH một thành viên và Quyết định số: 2139/QĐ - UB ngày 21 tháng 9 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc phê duyệt danh sách DNNN thực hiện chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên năm 2007. Công ty đã được UBND tỉnh Nam Định phê duyệt đề án và chuyển Công ty công trình đô thị Nam Định thành công ty TNHH một thành viên tại Quyết định số 3134/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2007.
 • Mã số doanh nghiệp: 0600001446 theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đăng ký lần đầu ngày 28 tháng 12 năm 2007 và đăng ký thay đổi lần thứ nhất ngày 01 tháng 4 năm 2011.
 • Tháng 8/2016 Công ty chính thức chuyển đổi từ công ty TNHH MTV sang Công ty cổ phần với phần vốn chủ sở hữu Nhà nước chiếm 65,74% vốn điều lệ, cổ đông khác là 34,26% vốn điều lệ.

2. Quá trình phát triển

 • Là doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích.
 • Ngành nghề kinh doanh chính:
  • Quản lý, khai thác, vận hành các công trình: Điện chiếu sáng công cộng, hệ thống tiêu thoát nước, hệ thống xử lý nước thải, hệ thống đường hè phố, công viên, thảm cỏ, cây xanh;
  • Quản lý bảo trì đường đô thị;
  •  Dịch vụ công cộng: vệ sinh môi trường công cộng; quản lý công viên; trồng và quản lý chăm sóc cây xanh, hoa cảnh vỉa hè, đường phố, dải phân cách, vòng xoay; quản lý nghĩa trang, hoả táng;
  • Kinh doanh, cho thuê, tạo dáng dịch vụ trồng và chăm sóc các sản phẩm cây xanh, hoa cây cảnh, thảm cỏ, chim, đá, cá cảnh;
  • Dịch vụ tang lễ, nhà tang lễ, khai thác các nghĩa trang nhân dân;
  • Xây lắp đường dây và trạm biến áp đến 35 KV;
  • Tổ chức dịch vụ tại các công trình vườn hoa, công viên;
  • Tư vấn giám sát thi công, kỹ thuật xây dựng các công trình: Dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật và trang trí nội ngoại thất;
  • Đấu thầu các công trình dân dụng, giao thông, thuỷ lợi, hạ tầng kỹ thuật đô thị;
  • Quản lý; làm thủ tục bán nhà; duy trì và phát triển quỹ nhà ở thuộc SHNN.
 • Quy chế hoạt động:
  • Điều lệ của Công ty cổ phần công trình đô thị Nam Định;
  • Quy chế quản lý nội bộ;
  • Quy chế chi tiêu nội bộ;